Univerzita

Úsek zahraničných vzťahov a mobility

Display portlet menu

Úsek zahraničných vzťahov a mobility

Činnosť úseku je zabezpečovaná v súlade so stratégiou pre internacionalizáciu, ktorá je súčasťou dlhodobého zámeru univerzity. Je pracoviskom, ktorého hlavnou zodpovednosťou je rozvoj a udržiavanie zahraničných vzťahov, rovnako ako vytváranie nových kontaktov za hranicami Slovenska.

Pracovníci úseku aktívne spolupracujú s fakultami pri rozvoji medzinárodnej spolupráce. Úsek sa venuje príprave celouniverzitných dohôd, zmlúv o spolupráci, manažuje mobilitné programy a koordinuje program Erasmus+ (mobilty študentov a pracovníkov do krajín EÚ a mimo EÚ).

Pracoviská riadené prorektorom pre zahraničné vzťahy a mobilitu


Kontakt