Studies

Study Related Legislation

Coronavirus - information, measures

Study Programs at TUKE

Tuition Fees and Study-Related Fees

Academic Calendar 2021/2022
Academic Calendar 2020/2021
Academic Calendar 2019/2020

TUKE Study Regulations 

Scholarship Regulations 

TUKE Disciplinary Rules for Students 

Rules of Procedure of the TUKE Disciplinary Committee 

Regulations concerning the admission procedure of TUKE (Annex 1 to the TUKE Statute) 
For internal use only! Annex1 as amended by supplement No. 9
Issued on: 07.12.2018, valid from: 07.12.2018

Metodický pokyn o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE
Prílohy k Metodickému pokynu o záverečných a kvalifikačných prácach na TUKE majú interný charakter. Nachádzajú sa na stránke Legislatívy TUKE.

Metodický pokyn Pôsobnosť TUKE a jej fakúlt v programe Európskeho spoločenstva LLP Erasmus

Metodický pokyn k priznávaniu motivačného štipendia na TUKE

Recognition of Diplomas