Zloženie komisie pre vedu a výskum TUKE

Display portlet menu

Zloženie komisie pre vedu a výskum TUKE


Predseda komisie:

  • prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

 

Členovia:

FBERG
  • prof. Ing. Martin Straka, PhD., prodekan pre vedecko - výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia
FMMR
  • Mgr. Maroš Halama, PhD., prodekan pre vedu, inovácie a medzinárodné vzťahy

SjF
  • prof. Ing. Ján Slota, PhD., prodekan pre vedu a výskum

FEI
  • prof. Ing. Alena Pietriková, CSc., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
SvF
  • prof. Ing. Dušan Katunský, CSc., prodekan pre vedu a výskum

FVT
  • prof. Ing. Michal Hatala, PhD., prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
EkF
  • doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

FU
  • Mgr. Rastislav Rusnák, PhD., prodekan pre vedu, výskum a vzdelávaciu činnosť v III. stupni štúdia

LF
  • doc. Ing. Monika Blišťanová, PhD., MBA, LL.M, prodekanka pre vedu a výskum