Univerzita

Výsledky záverečného hodnotenia výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2023

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky záverečného hodnotenia výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2023

University Highlights

Správy o riešení výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE za rok 2023, ktoré boli zaslané na Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia TUKE boli zodpovedne posúdené prof. Ing. Ivom Petrášom, DrSc., predsedom Komisie pre vedu a výskum TUKE. Výsledky záverečného hodnotenia boli postúpené rektorovi TUKE.

Všetkých 7 projektov, ktoré boli financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 sa ukončili výsledkom záverečného hodnotenia – úspešne splnené ciele projektu.

01/TUKE/2023: Nový spôsob povrchovej úpravy titánových zliatin ultrazvukom budeným pulzujúcim vodným prúdom, zodpovedný riešiteľ: Ing. Gabriel Stolárik, Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove

02/TUKE/2023: Výskum a vývoj autonómneho logistického systému na báze malých fyzikálnych modelov a počítačová simulácia robotizovaných pracovísk ako prostriedok výskumu logistiky, zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakub Kovalčík, PhD., Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE

03/TUKE/2023: Návrh a realizácia meracieho pracoviska pre meranie výkonnostných parametrov elektromagnetických aktuátorov využívaných na stabilizáciu a polohové riadenie nanosatelitov, zodpovedný riešiteľ: Ing. Patrik Kašper, PhD., Letecká fakulta TUKE

04/TUKE/2023: Riadenie kinematicky redundantných robotov určených pre chirurgické minimálne invazívne zákroky, zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Ján Sinčák, Strojnícka fakulta TUKE

05/TUKE/2023: Vývoj a výskum vysokoentropických oxidov určených do lítium­‑iónových batérií, zodpovedný riešiteľ: Ing. Dávid Csík, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

06/TUKE/2023: Prístup umelej inteligencie a IT technológie pre spoluprácu človeka a stroja v Priemysle 5.0, zodpovedný riešiteľ: Ing. Maroš Krupáš, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE

07/TUKE/2023: Návrh a realizácia remodulárnej stavebnej jednotky v priestoroch TUKE, zodpovedná riešiteľka: Ing. Ivana Halászová, Stavebná fakulta TUKE

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data