Univerzita

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2023

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2023

University Highlights

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a Centrum vedecko­‑technických informácií SR vyhlásilo „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023“. Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde denní doktorandi z jednotlivých fakúlt TUKE odprezentovali svoje práce pred Komisiou pre vedu a výskum TUKE. Prezentácie boli hodnotené po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu prevedenia prezentácie (poster). Do súťaže sa zapojilo 16 prác z 9 fakúlt TUKE. Komisia vybrala zo 16-ich prezentovaných prác tieto 4 najlepšie:

Po vedeckej stránke boli ako najlepšie vyhodnotené:

Ing. Katarína Pauerová – FMMR 
téma: Komplexné spracovanie zinkových sterov
školiteľka: prof. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

Ing. Gabriel Stolárik – FVT
téma: Úprava povrchov pulzujúcim vodným prúdom
školiteľ: prof. Ing. Sergej Hloch, PhD.

Z pohľadu prevedenia prezentácie (poster) boli ako najlepšie vyhodnotené:

Ing. Ivana Halászová – SvF
téma: Vývoj návrhu remodulárnej stavebnej jednotky pre koncept udržateľnej výstavby
školiteľka: prof. Ing. Mária Kozlovská, CSc.

Ing. Mária Fulajtárová – FBERG
téma: Využívanie eko­‑inovácií a obehovej ekonomiky v prostredí malých a stredných firiem
školiteľka: prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA

Víťazkám a víťazovi súťaže srdečne blahoželáme a želáme im veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci. Ocenenia im budú odovzdané za prítomnosti pána rektora prof. Ing. Petra Mésároša, PhD., a prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva Petráša, DrSc.

ilustračný obrázok

ilustračný obrázok

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data