Univerzita

Späť na oznamy

Technológ roka SR je z TUKE

University Highlights

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností tento rok vyhlásili 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 16. 6. 2020 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Slávnostného oceňovania sa zúčastnili minister školstva, vedy, výskumu a športu SR pán Branislav Gröhling a štátny tajomník pán Ľudovít Paulis, štatutári podujatia – prof. Ján Kyselovič z CVTI SR, prof. Pavol Šajgalík zo SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na podujatí sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

V kategórii Technológ roka triumfoval:

prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
Technická univerzita v Košiciach, Ústav technologického a materiálového inžinierstva.
Za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ako technologickej základne na realizáciu výsledkov vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov a študentov Technickej univerzity v Košiciach a ich transfer do priemyselného zázemia Slovenska.

Laudatio (.pdf)
Videomedailón

Blahoželáme!


 

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data