Uchádzači

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach: 22. november 2023

Bližšie informácie o univerzitnom DOD: https://dod.tuke.sk

V rámci univerzitného DOD sa predstavia všetky fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Niektoré fakulty organizujú aj samostatné fakultné DOD.

Fakulta Termín DOD
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  • termín bude upresnený
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
  • 7. 2. 2024
Strojnícka fakulta
  • 27. 10. 2023
Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • termín bude upresnený
Stavebná fakulta
  • marec 2024
Ekonomická fakulta
  • termín bude upresnený
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
  • individuálne podľa dohody so SŠ
Fakulta umení
  • termín bude upresnený
Letecká fakulta
  • termín bude upresnený