Študijné odbory a odborní garanti

Display portlet menu

Študijné odbory a odborní garanti

Študijný odbor Odborný garant Pracovisko
Všeobecný 1. ročník Katarína Kováčová Úsek vzdelávania TUKE
tel.: 055/602 2012
Informatika a informačné technológie Ing. Norbert Ádám, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
tel.: 055/602 2839
Stavebníctvo a architektúra prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD. Stavebná fakulta TUKE
tel.: 055/602 4211
Psychohygiena PhDr. Mariana Račková, PhD. Katedra spoločenských vied TUKE
tel.: 055/602 4305
Sociológia a sociálna psychológia Mgr. Renáta Tkáčová, PhD. Katedra spoločenských vied TUKE
tel.: 055/602 4307
Dejiny umenia Dr. Ing.arch. Ján Krcho, CSc. Fakulta umení TUKE
tel.: 055/602 2356
Geoturizmus doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD. Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE
tel.: 055/602 2442
Letecká doprava Ing. Peter Koščák, PhD.
Ing. Róbert Rozenberg, PhD.
Letecká fakulta TUKE
tel.: 055/602 4211
Rodinné a verejné financie doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. Ekonomická fakulta TUKE
tel.: 055/602 3285
Veterinárna medicína MVDr. Beáta Koréneková, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
tel.: 0915-986-732
Farmácia doc. Ing. Jarmila Eftimová, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
tel.: 0917- 879-375
Anglický jazyk PhDr. Brigita Wallová
PhDr. Darina Hornačková
Jazykové štúdio ACTIVE, Košice
tel.: 0914-170-363; 0905-746-956
Košice na križovatkách dejín Ing. Zoltán Balassa Technická univerzita v Košiciach
tel.: 0915-341-930