Kontakt

Rektorát

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9
042 00 Košice

Kancelár rektora

Ing. Adrián Harčár, PhD.

Kancelária rektora

Bc. Mária Mrázová

 

Fakturačné údaje:

  • IČO: 00 397 610
  • DIČ: 2020486710
  • IČ DPH: SK2020486710