Kontakt

Veda a výskum

MVDr. Valéria Geffertová
odborný referent pre vedu a výskum
Ing. Gabriela Alexandrová,PhD.
odborný referent pre domáce a zahraničné projekty