Výskum

Inauguračné a habilitačné konania

Display portlet menu

Inauguračné a habilitačné konania

Platné kritériá pre inauguračné a habilitačné konania

V zmysle § 1, ods. 14, § 2a, §4, ods. 10 a §5a , Vyhlášky 6/2005 Z.z., , Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle neskorších predpisov sa zverejňujú habilitačné a inauguračné prednášky:

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Ekonomická fakulta
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Fakulta umení
  • Inauguračné konania
  • Habilitačné konania
Letecká fakulta