Uchádzači

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach (piknik na TUKE): 7. máj 2019

Bližšie informácie o univerzitnom DOD: https://dod.tuke.sk
 

Fakulta Termín DOD
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
 •  
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
 •  
Strojnícka fakulta
 • 16. 10. 2018
Fakulta elektrotechniky a informatiky
 •  
Stavebná fakulta
 • 26. – 27. 2. 2019
Ekonomická fakulta
 • 16. 10. 2018
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
 •  
Fakulta umení
 • 11. - 12. 1. 2019
  24. - 25. 5. 2019
Letecká fakulta
 •