Harmonogram akademického roka UTV

Display portlet menu

Harmonogram akademického roka UTV

AR 2019/2020

Harmonogram prednášok 2019 / 2020

Termíny zápisov:

  • 1. ročník 23. 8. 2019 o 9.00h v Aule Maxima
  • 2. ročník 22. 8. 2019 o 9.00 - 11.00h v Aule Maxima
  • 3. ročník 21. 8. 2019 o 9.00 - 11.00h v Aule Maxima

(informácie o zápise uchádzač dostane poštou, resp. emailom, poplatok za zápisné je nutné uhradiť pri zápise alebo poštovou poukážkou na účet)

Zápisné za AR:

  • 50 EUR / akademický rok pre dôchodcov, nezamestnaných a ZŤP
  • 70 EUR / akademický rok pre zamestnaných a zamestnaných dôchodcov