Vnútorný systém kvality

Habilitačné konania a inauguračné konania

Display portlet menu

Habilitačné konania a inauguračné konania

Pravidlá a postupy TUKE pre udelenie vedecko­‑pedagogického titulu alebo umelecko­‑pedagogického titulu docent a profesor uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky stanovené zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, vyhláškou č. 246/2019 Z. z. a kritéria na získanie vedecko­‑pedagogických titulov alebo umelecko­‑pedagogických titulov docent a profesor TUKE sú v súlade so štandardami pre habilitačné konanie a inauguračné konanie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

TUKE má práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nasledujúcich odboroch habilitačného konania a inauguračného konania na svojich fakultách:

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG)
 • automatizácia
 • banská geológia a geologický prieskum
 • logistika
 • získavanie a spracovanie zemských zdrojov
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR)
 • hutníctvo
 • materiály
Strojnícka fakulta (SjF)
 • aplikovaná mechanika
 • biomedicínske inžinierstvo
 • energetické stroje a zariadenia
 • strojárske technológie a materiály
 • strojárstvo
Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI)
 • informatika
 • teoretická elektrotechnika
Stavebná fakulta (SvF)
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • pozemné stavby
 • stavebníctvo
Ekonomická fakulta (EkF)
 • financie, bankovníctvo a investovanie
Fakulta výrobných technológií (FVT)
 • priemyselné inžinierstvo
 • procesná technika
 • výrobné technológie
Letecká fakulta (LF)
 • doprava

Prebiehajúce a ukončené habilitačné konania a inauguračné konania na TUKE

TUKE a jej fakulty majú stanovené minimálne kritériá na habilitácie docentov a na vymenúvanie profesorov a požiadavky pri týchto konaniach:

Dokumenty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.