Povinné zverejňovanie zmlúv, údajov o objednávkach a faktúrach

Display portlet menu

Povinné zverejňovanie zmlúv, údajov o objednávkach a faktúrach

Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond (SAPTU, n.f.) je v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinná zverejňovať:

  1. podľa § 5a ods. 2 zákona o slobode informácií – povinné zverejňovanie zmlúv
    • Zmluvy, ktoré uzatvára SAPTU, n.f. a ktoré je povinný zverejňovať v súlade s § 5a zákona o slobode informácií, sú zverejňované v Centrálnom registri zmlúv, ktoré vedie Úrad vlády SR na: http://www.crz.gov.sk/ 
  2. podľa § 5b ods. 1. a 2. zákona o slobode informácií – povinné zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác a údajov o faktúrach za tovary, služby a práce