Univerzita

Vnútorný systém kvality

Študijné
programy
Habilitácie
a Inaugurácie
Indikátory
kvality
Právomoci
a zodpovednosti

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) upravuje spôsob napĺňania poslania TUKE v oblasti vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom:

  • stratégie zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti, umeleckej činnosti alebo ďalšej tvorivej činnosti,
  • procesov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality tvorivej činnosti,
  • prepojením medzi tvorivou činnosťou a vysokoškolským vzdelávaním na TUKE v príslušnom študijnom odbore.

Vnútorný systém je rozčlenený na:

  1. Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE
  2. Štandardy pre schvaľovanie riadenie a hodnotenie kvality študijných programov na TUKE
  3. Štandardy pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na TUKE

Hlavné orgány podieľajúce sa na overovaní kvality na TUKE

Hlavné dokumenty

Zodpovednosti za zabezpečovanie kvality na TUKE sú vymedzené podľa:

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data
Upozornenie

Upozornenie

Našla sa neplatná konfigurácia. Kontaktujte administrátora.