Vzdelávacia komisia TUKE

Zloženie vzdelávacej komisie:

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie, predseda komisie

Členovia komisie (prodekani pre oblasť vzdelávania všetkých fakúlt TUKE):


FBERG doc. Ing. Andrea ROSOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni VŠ a pedagogiky

FMMR doc. RNDr. Ľubomír PIKNA, PhD.
prodekan pre vzdelávanie

SjF doc. Ing. Peter FRANKOVSKÝ, PhD.
prodekan pre vzdelávanie

FEI doc. Ing. Ľubomír BEŇA, PhD.
prodekan pre bakalárske a inžinierske štúdium

SvF RNDr. Katarína KRAJNÍKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

EkF RNDr. Libuša RÉVÉSZOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

FVT doc. RNDr. Denisa OLEKŠÁKOVÁ, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie

FU doc. Ing. Dušan ŠUCH, PhD.
prodekan pre vzdelávaciu činnosť

LF Ing. Peter KAĽAVSKÝ, PhD.
prodekan pre vzdelávanie