Prihlasovanie sa na UTV

Prihláška na UTV v Košiciach pre AR 2021/2022 ← kliknite pre stiahnutie

Prihlasovanie do 1. všeobecného ročníka:

 • Podanie prihlášky v termíne do 31. augusta príslušného kalendárneho roka
 • Prihlášku možno podať:
  • v elektronickej forme na adresu: utv@tuke.sk
  • v tlačenej forme odoslať poštou na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, UTV v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Prihlasovanie do 2. a 3. ročníka na študijné odbory:

 • Prihlasovanie na odbor je do 31. augusta príslušného kalendárneho roka
 • Prihlášku možno podať:
  • v elektronickej forme na adresu: utv@tuke.sk
  • v tlačenej forme odoslať poštou na adresu:
   Technická univerzita v Košiciach, UTV v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
 • V poradovníku študijných odborov pre 2. ročník majú prednosť končiaci prváci
 • Maximálny počet zapísaných študentov na študijné odbory je nasledovný:
Anglický jazyk 24
Dejiny umenia 45
Rodinné a verejné financie 20
Geoturizmus 80
Informatika a informačné technológie 24
Letecká doprava 10
Psychohygiena 40
Sociológia a sociálna psychológia 40
Stavebníctvo a architektúra 15
Veterinárna medicína 10
Farmácia 20
Košice na križovatkách dejín 45