Aktuality UTV

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku súvisiacu so šírením nákazy infekčného vírusového ochorenia koronavírusom COVID-19 a s cieľom prispieť k zníženiu rizika tejto nákazy a ochrany Vášho zdravia sa UTV v Košiciach v AR 2021/2022 NEOTVÁRA.