Ciele projektu

Strategické ciele projektu:

  • Prostredníctvom inovácie a zvyšovania kvality vzdelávania dosiahnuť neustálu adaptáciu TUKE na aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.
  • Podporiť rozvoj profesionálneho rastu učiteľov na TUKE so zameraním na zvýšenie kvality vzdelávania.
  • Podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov vo všetkých oblastiach výskumu a vývoja na TUKE.

Špecifické ciele projektu:

  • Vytvárať a rozvíjať inovatívne formy vzdelávania, racionalizovať a skvalitňovať študijné programy na TUKE.
  • Zefektívniť správu a manažment TUKE.
  • Podporiť rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na TUKE.

Cieľové skupiny:

  • študenti TU v Košiciach (1. a 2. stupeň vzdelávania)
  • vysokoškolskí učitelia TU v Košiciach
  • doktorandi TU Košiciach
  • zamestnanci výskumu a vývoja TU Košiciach