MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 

Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

Display portlet menu

Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE

Projekt:
  • Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
  • Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach
  • ITMS kód projektu: 26110230018
  • Kód výzvy: OPV-2009/1.2/01-SORO
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
  • Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 900.177,00 EUR
  • Trvanie projektu: 1.6.2010 - 28.2.2013

Aktivity projektu

O projekte

Ciele projektu

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.