Ciele projektu

Strategický cieľ projektu:

  • Zvýšiť kvalitu vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov aj v oblasti vedy a výskumu pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele projektu:

  • inovovať vzdelávanie, študijné materiály a zvýšiť kvalitu študijných programov,
  • podporiť rozvoj ľudských zdrojov vo vzdelávaní a výskume,
  • podporiť spoluprácu VŠ a súkromného sektora na národnej a medzinárodnej úrovni.

Cieľové skupiny:

  • študenti TU v Košiciach,
  • doktorandi TU v Košiciach.