MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data
Warning

Warning

Invalid configuration found. Contact the administrator.

 

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE

Display portlet menu

Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE

Projekt:
 • Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Bratislava v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
 • Prijímateľ: Technická univerzita v Košiciach
 • Názov projektu: Balík doplnkov pre ďalšiu reformu vzdelávania na TUKE
 • ITMS kód projektu: 26110230093
 • Kód výzvy: OPV-2012/1.2/05-SORO
 • Operačný program: Vzdelávanie
 • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
 • Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu:
 • Trvanie projektu: 22 mesiacov

dopytovo-orientovaný projekt

Aktivity projektu

O projekte

Ciele projektu

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.