Univerzita

Úsek vzdelávania

Úsek vzdelávania zastrešuje vzdelávanie v 1. a 2. stupni štúdia na všetkých deviatich fakultách Technickej univerzity v Košiciach a taktiež zabezpečuje prácu doplnkových foriem vzdelávania prostredníctvom:

Úsek vzdelávania koordinuje svoju prácu prostredníctvom komisií:

V rámci tohto úseku pôsobia jednotlivé pracoviská, ktoré sú metodicky riadené prorektorom pre vzdelávanie.

kontakt