Referát medzinárodných dohôd a projektov

Display portlet menu

Referát medzinárodných dohôd a projektov

  • koordinuje prípravu bilaterálnych a multilaterálnych medzinárodných zmlúv, vedie ich evidenciu
  • zabezpečuje aktualizáciu informácií na web stránkach ÚZV
  • zabezpečuje pobyt zahraničných hostí rektora príp. Vedenia TUKE na pôde TUKE
  • komunikuje s medzinárodnými organizáciami
  • spolupracuje pri manažovaní medzinárodných rektorátnych projektov ako aj príprave týchto projektov mimo vedeckých
  • koordinuje program Erasmus+ , KA 107 - mobility z/do krajín mimo EÚ
  • pripravuje prihlášku do programu, manažuje rozpočet programu, pripravuje priebežné a záverečné vyúčtovanie
  • zodpovedá za prípravu a evidenciu bilaterálnych dohôd s partnermi v rámci programu Erasmus+ KA107
  • vedie evidenciu mobilít študentov a pracovníkov v "Mobility tool"

Kontakt: