Referát administratívy a ekonomiky zahraničných stykov

Display portlet menu

Referát administratívy a ekonomiky zahraničných stykov

  • vykonáva administratívne a organizačné činnosti súvisiace s prácou prorektora, spravuje ekonomickú agendu ÚZV
  • realizuje prípravu, evidenciu a vyúčtovanie zahraničných služobných ciest, sleduje čerpanie rozpočtu ÚZV
  • koordinuje spoluprácu so študentskými organizáciami, SAIAou a adekvátnymi regionálnymi kanceláriami pre zahraničnú spoluprácu
  • koordinuje medzinárodné programy a projekty na úrovni univerzity
  • administruje program Erasmus+, KA 107, mobility z/do krajín mimo EÚ
  • spolupracuje pri realizácii marketingových aktivít TUKE (Dni kariéry, konferencie a workshopy) a zahraničných akcií

Kontakt: