Referát pre inovácie a transfer technológií

Display portlet menu

Referát pre inovácie a transfer technológií

Referát pre inovácie a transfer technológií vykonáva administratívnu, ekonomickú a organizačnú činnosť súvisiacu s prácou prorektora a úseku pre inovácie a transfer technológií. Koordinuje spoluprácu s  praxou v predmetnej oblasti, podieľa sa na zabezpečení publicity a verejnej prezentácie výsledkov inovačných projektov a aktivít úseku.


 

Kontakt: