Univerzita

Úsek inovácií a transferu technológií

Display portlet menu

Úsek inovácií a transferu technológií

Inštitucionálne platformy

Úsek inovácií a transferu technológií tvorí základnú platformu rozvoja inovácií na univerzite najmä v oblasti tvorby produktov, služieb a procesov s ich potenciálnym transferom do priemyselnej, hospodárskej a spoločenskej praxe.

V rámci tohto úseku pôsobia jednotlivé pracoviská, ktoré sú metodicky riadené prorektorom pre inovácie a transfer technológií.

Pracoviská riadené prorektorom pre inovácie a transfer technológií

kontakt