Univerzita

Úsek inovácií a transferu technológií

Display portlet menu

Úsek inovácií a transferu technológií

Úsek inovácií a transferu technológií tvorí základnú platformu rozvoja inovácií na univerzite najmä v oblasti tvorby produktov, služieb a procesov s ich potenciálnym transferom do priemyselnej, hospodárskej a spoločenskej praxe.

V rámci tohto úseku pôsobia jednotlivé pracoviská, ktoré sú metodicky riadené prorektorom pre inovácie a transfer technológií.
 

Pracoviská riadené prorektorom pre inovácie a transfer technológií

  1. Referát inovácií a transferu technológií

  2. Univerzitný vedecký park TECHNICOM

  3. Ústav výpočtovej techniky

  4. Centrum pokročilých vizualizácií

  5. Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva

 

kontakt