Univerzita

Logo a symboly univerzity

Logo

Dizajn manuál TUKE – 1.časť

Dizajn manuál TUKE – Univerzitné a fakultné farby

Symboly

K tradíciám Technickej univerzity v Košiciach neoddeliteľne patria insígnie. Už od stredoveku sú insígnie výsostným znakom univerzít. Spočiatku odrážali mimoriadne postavenie univerzít v stredovekej spoločnosti, v novoveku sa význam insígnií zredukoval na reprezentatívne funkcie. K najstarším univerzitným insígniám patrí pečatidlo, žezlo a medaila zavesená na reťazi.

Žezlo

Reťaze