Univerzita

Úsek riadenia kvality pre ISO 9001

Display portlet menu

Úsek riadenia kvality pre ISO 9001

Technická univerzita v Košiciach ako prvá a zatiaľ jediná univerzita ako celok na Slovensku po dlhom a náročnom procese implementovala systém manažérstva kvality. Na základe toho získala v roku 2006 po prvýkrát certifikát pre systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000 v oblasti Zabezpečovania procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni verejnej vysokej školy.

Tento systém manažérstva kvality je pravidelne každý rok preverovaný ako vlastnou audítorskou činnosťou, tak aj nezávislou externou certifikačnou spoločnosťou. Pri ostatnom recertifikačnom audite spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., univerzita obhájila funkčnosť systému manažérstva kvality na základe čoho jej bol udelený certifikát podľa normy EN ISO 9001:2015.

Činnosti Úseku riadenia kvality:

  • Organizačné zabezpečenie SMK
  • Príprava materiálov pre Radu kvality SMK TUKE
  • Hodnotenie interných a externých auditov na TUKE
  • Hodnotenie hlavných, manažérskych a podporných procesov TUKE
  • Metrologické zabezpečenie procesov na TUKE
  • Intellectual Property Right 

Zmocnenec pre kvalitu

Rada kvality SMK TUKE

Politika kvality SMK TUKE

Ciele kvality SMK TUKE na rok 2024

Medzinárodné certifikáty

 

kontakt