Vedenie TUKE

prof. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD. – rektor

prof. Ing. Juraj GAZDA, PhD. – prorektor pre inovácie a transfer technológií
prof. Ing. Ivo PETRÁŠ, DrSc. – prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc. – prorektor pre vzdelávanie
prof. Ing. Ján PITEĽ, PhD. – prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu
Ing. Rastislav RUČINSKÝ, PhD. – prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy
doc. Ing. Marcel BEHÚN, PhD. – kvestor
prof. Ing. Roman CIMBALA, PhD. – predseda AS TUKE
Ing. Jakub PALŠA, PhD. – kancelár

V zmysle Štatútu TUKE majú právo zúčastňovať sa zasadnutí vedenia:

prof. RNDr. Blažej PANDULA, PhD. – zástupca OZPŠaV TUKE
JUDr. Lukáš Meždej – hlavný kontrolór TUKE
Bc. Lenka BUBEŇKOVÁ – zástupca študentov

Ďalší zúčastnení podľa uváženia rektora TUKE.

Zápisy z rokovaní

Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2024
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2023

Nové Vedenie TUKE

Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2022
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2021
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2020
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2019
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2018
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2017
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2016
Zápisy z rokovaní Vedenia TUKE v roku 2015