Správna rada TUKE

Voľby rektora TUKE

Voľby do Správnej rady TUKE

Zloženie Správnej rady TUKE

Predseda:

Podpredseda:
Dr. h. c. Ing. Peter ČIČMANEC, PhD.

Členovia:
Ing. Gabriel GALGÓCI
Ing. Jozef JANKULÁK
RNDr. Miroslav KIRAĽVARGA, MBA
Ing. Jakub KOVALČÍK
PhDr. Mgr. Ľubomír NEBESKÝ, PhD.
MUDr. RNDr. Ľudovít PAULIS, PhD.
MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
Ing. Vladimír SLEZÁK
Dr.h.c. Ing. Vladimír SOTÁK
doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD.
Ing. Róbert SZABÓ, PhD.
Ing. Rastislav TRNKA

Tajomníčka:
JUDr. Jarmila FERENČÍKOVÁ

Postavenie a pôsobnosť Správnej rady TUKE

Zápisnice zo zasadania Správnej rady TUKE

Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018

Správy o činnosti