Správna rada TUKE


Najbližšie zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach sa bude konať v 1. polroku 2021.
 

Zloženie Správnej rady

Predseda:      

Podpredseda:  Dr. h. c. Ing. Peter ČIČMANEC, PhD.
 

Členovia:  Ing. Gabriel GALGÓCI

                  Ing. Jozef JANKULÁK

                  Mgr. Jozef JURKOVIČ

                  RNDr. Miroslav KIRAĽVARGA, MBA

                  Ing. Jakub KOVALČÍK

                  PhDr. Mgr. Ľubomír NEBESKÝ, PhD.

                  MUDr. RNDr. Ľudovít PAULIS, PhD.

                  MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH                

                  Ing. Vladimír SLEZÁK

                  Dr.h.c. Ing. Vladimír SOTÁK

                  doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD.

                  Ing. Róbert SZABÓ, PhD.

                  Ing. Rastislav TRNKA

 

Tajomníčka:     JUDr. Jarmila FERENČÍKOVÁ
 

Postavenie a pôsobnosť Správnej rady

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach
 

Zápisnice zo zasadania Správnej rady TUKE

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Správy o činnosti