Správna rada TUKE

Voľby do Správnej rady TUKE

Zloženie Správnej rady TUKE

Predseda:
PaedDr. Mgr. art. Július KLEIN 

Podpredseda:
Dr. h. c. Ing. Mário LELOVSKÝ

Členovia: 
Ing. Ján LUKÁČ
JUDr. Ivana SEMANOVÁ

Tajomník: 
JUDr. Lukáš MEŽDEJ 

Kontakt:
email: lukas.mezdej@tuke.sk
tel. č.: +421 55 602 2100

Správna rada TUKE (dokumenty)

Záznamy zo zasadnutia Správnej rady TUKE

Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018

Správy o činnosti Správnej rady TUKE