Akreditačná rada TUKE

Predseda:
Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav KMEŤ, DrSc. – rektor

Podpredsedovia:
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD. – prorektor pre vzdelávanie
prof. Ing. Ivo PETRÁŠ, DrSc. – prorektor pre vedu, výskum a doktorandské štúdium

Členovia:
prof. Ing. Roman CIMBALA, PhD. – zástupca zamestnaneckej časti Akademického senátu TUKE
prof. Ing. Anton PANDA, PhD. – zástupca Rady kvality TUKE
prof. Ing. Kristína ZGODAVOVÁ, PhD.
Ing. Jakub PALŠA, PhD. – kancelár

Tajomníčka:
Ing. Daniela TOMÁŠOVÁ

Dokumenty

Zápisy z Akreditačnej rady TUKE

Zápisy z Akreditačnej rady TUKE v roku 2022
Zápisy z Akreditačnej rady TUKE v roku 2021