Organizačná štruktúra TUKE

Zmocnenec pre kvalitu

Ing. Marcel Behún, PhD.

Životopis:

Ing. Marcel Behún, PhD., je kvestorom Technickej univerzity v Košiciach.

Narodený 21.12.1977 v Michalovciach.

 

Vzdelanie

1983 – 1992: Základná škola Vinné

1992 – 1996: Gymnázium Michalovce

1995 – 1996: Absolvent kurzu Nemeckej korešpondenčnej akadémie (certifikát)

1996 – 2002: Technická Univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

Odbor: 36-39-8 Realizácia stavieb

2002 : Dosiahnutie pedagogickej spôsobilosti, Technická Univerzita v

Košiciach

2006 – : Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta BERG

Odbor: Manažment zemských zdrojov, doktorandské štúdium

 

Kariéra a stáže

Počas štúdia prešiel viacerými funkciami v samosprávnych a študentských orgánoch univerzity.

 

1996 – 2002: člen Študentskej rady Technickej univerzity v Košiciach

1999 – 2002: predseda Študentskej rady Technickej univerzity v Košiciach

2001 – : spoluzakladateľ a člen predsedníctva Konferencie stavebných fakúlt

(KOSTAF) v rámci Česko - Slovenska

2002 ­– 2005: zamestnanec Študentských domovov a jedálni TU v Košiciach

2005– 2007: rektorát Technickej univerzity – vedúci Oddelenia energetiky

2007– : rektorát Technickej univerzity – kvestor univerzity

2002 – 2005: člen Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach

2003 – 2005: člen vedenia Technickej univerzity v Košiciach

2004 – 2006: člen Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach

 

Dosiahnuté odbornosti

2005 : dosiahnutie odbornej spôsobilosti na výkon činností pri stravovaní a v stravovacích zariadeniach

2005 : dosiahnutie odbornej spôsobilosti v stavebníctve – Stavebný dozor

 

Jazykové znalosti

Anglický – na komunikatívnej úrovni

Nemecky, Rusky – pasívne