Organizačná štruktúra TUKE

Prorektor pre inovácie a transfer technológií

Display portlet menu

Prorektor pre inovácie a transfer technológií

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Životopis:

 

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. – prorektor pre inovácie a transfer technológií

Dosiahnuté vzdelanie, vedecké, vedecko-pedagogické a čestné hodnosti:

Prof. - Technická univerzita Košice

1999

Dr.h.c - University of Oradea, Rumunsko

1998

CSc. - Technická univerzita Košice

1986

Ing. - STU Bratislava, Katedra telekomunikácií

1980

Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice

1975

 

 

Manažérske pozície na Technickej univerzite v Košiciach:

 

Rektor univerzity

2007 - 2015

Prorektor pre informatiku

2000 - 2007

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky

1994 - 2000

Prodekan fakulty pre zahraničné styky

1992 - 1994

Prax a pozície v priemysle:

 

Člen predstavenstva - HPK Engineering, a.s. Košice

1995 - 2007

Člen predstavenstva - Tesla Liptovský Hrádok

2004 - 2005

Vsl. riaditeľstvo spojov

1980 - 1981

 

 

Zodpovedný riešiteľ (spoluriešiteľ) EU projektov:

INDECT - Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment. FP7 Collaborative project No. 218086.

COST IC1004 - Cooperative Radio Communications for Green Smart Environments.

COST IC1106 - Integrating Biometrics and Forensics for the Digital Age.

COST 2100 - Pervasive Mobile & Ambient Wireless Communications.

COST 2102 - Cross-Modal Analysis of Verbal and Non-verbal Communication.

COST 278 - Spoken Language Interaction in Telecommunication.

COST 275 - Biometric Based People Recognition over the Internet.

COST 273 - Towards Mobile Broadband Multimedia Network.

COST 249 - Continous Speech Recognition Over the Telephone.

COPERNICUS 587 - ISMAN- Integrated Services Metropolitan Area Networks.

INCO/COPERNICUS- MOCOMTEL- PL 961114 - Mobile Computing Telematic Services.

TEMPUS - TELECOMNET - Telecommunications Network and services.

TELEHUMAN - Leonardo da Vinci.

JOINT - Leonardo da Vinci Project - Joint International Training Module on Communications.

DEPSIS - Leonardo da Vinci Project. No SK/99/2/07003/PI/II.1.1.c/FPC

 

Zodpovedný riešiteľ / spoluriešiteľ  vybraných projektov APVV, VEGA:

Vybrané aspekty bezpečnosti v moderných telekomunikáciách, VEGA 1/0075/15, 2015-2017

Security in Modern Telecommunication Networks, VEGA 1/0386/12, 2012-2014

IRSR – Inteligentné riadenie servisného robota, MŠ SR, ZŤS VVÚ Košice VMSP-P-0004-09, 2009-2011

SPEETIS – Speech technologies for advanced telecomunication and information services in slovak language, APVV-0369-07, 2008-2010.

VOTS – Voice Operated Telecommunication Systems and Services, MŠ SR, AV 1/0006/07, 2007 – 2009

MOBILTEL – Mobilné multimodálne telekomunikačné systémy a služby, APVT-20-029004, 2005-2007.

IRKR – Inteligentné rečové komunikačné rozhranie, MŠ SP-20 028 01 03/2003, 2003-2006

 

Zodpovedný riešiteľ/spoluriešiteľ projektov na báze hospodárskych zmlúv:

Diktovací systém a hlasový ovládanie pre informačný systém Generálnej prokuratúry SR, ÚI SAV v Bratislave / Goldmann Systems a.s., Zmluva o dielo ....

KMRS – Komplexný modulárny robotický systém strednej kategórie s vyššou inteligenciou, ZŤS VVÚ Košice a.s. / MŠ SR a3928/2010-11, 2011-2013

APD – Systém automatického prepisu diktátu, Ministerstvo spravodlivosti SR / ÚI SAV Bratislava ZOD/LZ210409APD, 2009-2011

Orthographic and phonetic speaker database transcription for automated voice driven services in Czech language. Agreement between FEI TUKE a ŠKODA Auto Mladá Boleslav, 2005

Testing of voice driven service in Škoda auto. Agreement between FEI TUKE a ŠKODA Auto Mladá Boleslav. 2004-2005.

 

Významný podiel na realizovaných aplikáciách v praxi:

Vývoj diktovacieh systému a hlasového ovládanie pre informačný systém Generálnej prokuratúry SR, splupráca s ÚI SAV v Bratislave

Vývoj systému automatického prepisu diktátu pre Ministerstvo spravodlivosti SR. Spolupráca s ÚI SAVv Bratislave.

Vývoj hlasového ovládania servisného robota Scorpio. ZŤS VVÚ Košice a.s.

Spracovanie ortografickej a fonetickej transkripcie databázy rečníkov hlasového ovládania v českom jazyku. Zmluva medzi FEI TUKE a ŠKODA Auto Mladá Boleslav. 2005

Testovanie hlasom ovládanej služby v Škoda auto. Zmluva medzi FEI TUKE a ŠKODA Auto Mladá Boleslav. 2004-2005.

Prvá ATM videokonferencia na Slovensku a strednej Európe, ATMTU-99

Vybudovanie spoločného experimentálneho a tréningového centra s ST a.s.

Založenie prvej Regionálnej CISCO Networking Academy na FEI TU Košice

Aplikácia Automatizované hlasom ovládané služby v PSTN/ISDN

Aplikácia Prenos dát po energetickej NN rozvodnej sieti – PLC

 

Vybrané publikácie

PAPAJ, Ján - DOBOŠ, Ľubomír - ČIŽMÁR, Anton: Hybrid MANET–DTN and a new algorithm for relay nodes selection, Wireless Personal Communications, p. 1-22, 2016, ISSN: 09296212. Article in press

LOJKA, Martin - PLEVA, Matus - KIKTOVA Eva - JUHÁR, Jozef - ČIŽMÁR, Anton: Efficient acoustic detector of gunshots and glass breaking, Multimedia Tools and Applications, Vol. 75, no. 17 (2016), p. 10441-10469. - ISSN 1380-7501, DOI: 10.1007/s11042-015-2903-z,

KIKTOVÁ, Eva - JUHÁR, Jozef - ČIŽMÁR, Anton: Feature selection for acoustic events detection /  - 2015. In: Multimedia Tools and Applications. Vol. 74, no. 12 (2015), p. 4213-4233. - ISSN 1380-7501 

PAPAJ, Ján - DOBOŠ, Ľubomír - ČIŽMÁR, Anton: Communication of mobile robots in temporary disconnected MANET /  - 2015. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 316 (2015), p. 325-333. - ISSN 2194-5357

MACKOVÁ, Lenka - ČIŽMÁR, Anton: Speaker recognition from emotional speech using I-vector approach /  - 2014. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 7, no. 1(2014), p. 93-96. - ISSN 2067-2128

ONDÁŠ, Stanislav - JUHÁR, Jozef - PLEVA, Matúš - LOJKA, Martin - KIKTOVÁ, Eva - SULÍR, Martin - ČIŽMÁR, Anton - HOLCER, Roland: Speech technologies for advanced applications in service robotics /  - 2013. In: Acta Polytechnica Hungarica. Vol. 10, no. 5 (2013), p. 45-61. - ISSN 1785-8860

ONDÁŠ, Stanislav - JUHÁR, Jozef - PLEVA, Matúš - ČIŽMÁR, Anton - HOLCER, Roland: Service robot SCORPIO with robust speech interface /  - 2013. In: International Journal of Advanced Robotic Systems. Vol. 10, no. 3 (2013), p. 1-11. - ISSN 1729-8806.

KIKTOVÁ, Eva - LOJKA, Martin - JUHÁR, Jozef - ČIŽMÁR, Anton: Performance of basic spectral descriptors and MRMR algorithm to the detection of acoustic events /  - 2012. In: Communications in Computer and Information Science : Multimedia Communications, Services and Security. No. 287 (2012), p. 350-359. - ISBN 978-3-642-30720-1  - ISSN 1865-0929

ČIŽMÁR, Anton - PAPAJ, Ján - DOBOŠ, Ľubomír: Security and QoS integration model for MANETS /  - 2012. In: Computing and Informatics. Roč. 31, č. 5 (2012), s. 1025-1044. - ISSN 1335-9150.

PLEVA, Matúš - ČIŽMÁR, Anton - DOBOŠ, Ľubomír: Voice quality measuring setup with Automatic voice over IP call generator and lawful interception packet analyzer /  - 2012. In: Journal of Electrical and Electronics Engineering. Vol. 5, no. 1 (2012), p. 191-194. - ISSN 1844-6035