Organizačná štruktúra TUKE

Vedenie OHSE

Odbor hospodárskej správy a energetiky

Ing. Peter Ivančák, PhD.
vedúci odboru

Tel.: + 421 (55) 602 4444
Mobil: 0905 484 193
E-mail: peter.ivancak@tuke.sk

Oddelenie verejného obstarávania a nákupov

Oddelenie údržby

Ing. Ľubomír Hlivák
poverený vedúci oddelenia
Tel.: + 421 (55) 602 4004
Mobil: 0905 405 267
E-mail: lubomir.hlivak@tuke.sk

Oddelenie informačných systémov a vnútorných služieb

Ing. Michal Ivančák, PhD.
poverený vedúci oddelenia

Tel.: + 421 (55) 602 4455
Mobil: 0910 525 787
E-mail: michal.ivancak@tuke.sk

Oddelenie investícií, rozvoja a výstavby

Ing. Miloš Singovszki, PhD.
poverený vedúci oddelenia

Tel.: + 421 (55) 602 4201
Mobil: 0905 924 166
E-mail: milos.singovszki@tuke.sk

Oddelenie energetiky

Učebno - výcvikové zariadenie Herľany

Marta Sabadková
vedúca oddelenia
Tel.: + 421 (55) 696 4125
Mobil: 0905 811 097
E-mail: marta.sabadkova@tuke.sk

Referát administratívy a evidencie záznamov