Správa športových a rekreačných zariadení

Display portlet menu

Správa športových a rekreačných zariadení

Do pôsobnosti pracoviska SŠaRZ patria všetky športové a rekreačné zariadenia Technickej univerzity v Košiciach, koordinácia športových činností a OZ Slávia TUKE, ktorá združuje v súčasnosti takmer 500 členov všetkých vekových kategórií. V portfóliu činnosti je atletika, futbal, rugby, silové športy (Budokan, kickbox), Fakulta výrobných technológií v Prešove (armwrestling), rádioamatérstvo, modelárstvo, športová streľba, šach a šport pre všetkých. Pracovisko zabezpečuje aj prenájom športových objektov pre študentov, zamestnancov TUKE a širokú verejnosť.

PhDr. Marek Mryglot vedúci SŠaRZ a riaditeľ Slávie TUKE
  e-mail:marek.mryglot@tuke.sk , tel.: 0905 946 296
Juraj Nemčík Správca štadióna
  e-mail:juraj.nemcik@tuke.sk , tel.: 0908 041 732
Ing. Marcel Cipka Prenájom športových objektov
  e-mail:marcel.cipka@tuke.sk , tel.: 0917 103 266

Prenájom športových objektov sa realizuje on-line:
https://www.uvptechnicom.sk/sk/sportoviska-tuke/

 

Cenník prenájmov športových objektov TUKE

objekt

zimné obdobie (1.október - 31.marec)

letné obdobie (1.apríl - 30.september)

štadión Watsonova 4
(atletika,futbal)
66,50 eúr/1,5 h 66,50 eúr/1,5 h
umelá tráva Watsonova
(futbal)
30 eúr/1,5 h bez osvetlenia
40 eúr/1,5 h s osvetlením
30 eúr/1,5 h bez osvetlenia
40 eúr/1,5 h s osvetlením
telocvičňa Boženy Nemcovej 1
(volejbal, basketbal, futbal)
30 eur/1,5 h 20 eur/1,5 h
telocvičňa Ferka Urbánka 2
(futbal, volejbal, fitnes)
30 eur/1,5 h 20 eur/1,5 h
telocvičňa Vysokoškolská 4
(futbal, volejbal)
30 eur/1,5 h 20 eur/1,5 h
telocvičňa Jedlíkova 7 - T1
(florbal, volejbal, bedminton)
30 eur/1,5 h 20 eur/1,5 h
telocvičňa Jedlíkova 7 - T2
(volejbal, futbal, florbal)
30 eur/1,5 h 20 eur/1,5 h
telocvičňa Jedlíkova 7 - T4
stolný tennis, squash)
30 eur/1,5 h 20 eur/1,5 h