Organizačná štruktúra TUKE

Kvestor

doc. Ing. Marcel Behún, PhD.

doc. Ing. Marcel Behún, PhD.

Životopis

Vzdelanie
1983 – 1992 Základná škola Vinné
1992 – 1996 Gymnázium Michalovce
1995 – 1996 Absolvent kurzu Nemeckej korešpondenčnej akadémie (certifikát)
1996 – 2002 Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta
Odbor: 36-39-8 Realizácia stavieb
2002 Dosiahnutie pedagogickej spôsobilosti, Technická univerzita v Košiciach
2006 – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG
Odbor: Manažment zemských zdrojov, doktorandské štúdium

Kariéra a stáže

Počas štúdia prešiel viacerými funkciami v samosprávnych a študentských orgánoch univerzity.

1996 – 2002 člen Študentskej rady Technickej univerzity v Košiciach
1999 – 2002 predseda Študentskej rady Technickej univerzity v Košiciach
2001 – spoluzakladateľ a člen predsedníctva Konferencie stavebných fakúlt (KOSTAF) v rámci Česko-Slovenska
2002 ­– 2005 zamestnanec Študentských domovov a jedálni Technickej univerzity v Košiciach
2005 – 2007 rektorát Technickej univerzity – vedúci Oddelenia energetiky
2007 – rektorát Technickej univerzity – kvestor univerzity
2002 – 2005 člen Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach
2003 – 2005 člen vedenia Technickej univerzity v Košiciach
2004 – 2006 člen Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach

Dosiahnuté odbornosti
2005 dosiahnutie odbornej spôsobilosti na výkon činností pri stravovaní a v stravovacích zariadeniach
2005 dosiahnutie odbornej spôsobilosti v stavebníctve – Stavebný dozor

Jazykové znalosti
  • Anglický – na komunikatívnej úrovni
  • Nemecky, Rusky – pasívne