Univerzita

Organizačná štruktúra TUKE

Display portlet menu

Organizačná štruktúra TUKE

Rektor

Rektorát

Rektor: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.

Prorektor pre inovácie a transfer technológií

Prorektor pre inovácie a transfer technológií, zástupca rektora: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Úsek inovácií a transferu technológií
Univerzitný vedecký park Technicom
Ústav výpočtovej techniky
Centrum pokročilých vizualizácií
Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva

Prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy

Prorektor pre rozvoj a vonkajšie vzťahy: prof. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

Úsek rozvoja a vonkajších vzťahov
  • Referát rozvoja a vonkajších vzťahov
Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií (VUKONZE)
Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách
Odbor hospodárskej správy a energetiky

Zmocnenec pre kvalitu

Zmocnenec pre kvalitu: doc. Ing. Marcel Behún, PhD.

Úsek riadenia kvality