Výsledky záverečného hodnotenia výskumného grantu pre mladých 2020

Display portlet menu
Back to notices

Výsledky záverečného hodnotenia výskumného grantu pre mladých 2020

Messages

Správy o riešení výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov na TUKE za rok 2020, ktoré boli zaslané na Úsek vedy, výskumu a doktorandského štúdia TUKE boli  zodpovedne posúdené prof. Ing. Ivom Petrášom, DrSc., predsedom Komisie pre vedu a výskum TUKE. Výsledky záverečného hodnotenia boli postúpené rektorovi TUKE.

Všetkých 7 projektov, ktoré boli financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1.2.2020 do 30.11.2020 sa ukončili výsledkom záverečného hodnotenia – úspešne splnené ciele projektu. 

  • 01/TUKE/2020: Výskum a overenie možnosti výroby komponentov novokoncipovanej prevodovky na multitaskingových CNC strojoch, zodpovedný riešiteľ: Ing. Miroslav Greš, PhD., Strojnícka fakulta
  • 02/TUKE/2020: Štatistická analýza krátkodobých zrážkových úhrnov za účelom aktualizácie hodnôt intenzít návrhového dažďa pre inžiniersku prax na Slovensku, zodpovedný riešiteľ: Ing. Adam Repel, Stavebná fakulta 
  • 03/TUKE/2020: Priame a nepriame implikácie kohéznej politiky v kontexte hospodárskej a menovej únie, zodpovedná riešiteľka: Ing. Ľubica Štiblárová, PhD., Ekonomická fakulta
  • 04/TUKE/2020: Zariadenie pre cyklické nabíjanie a vybíjanie batériových článkov s programovateľným profilom, zodpovedný riešiteľ: Ing. Juraj Biľanský, Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • 05/TUKE/2020: Návrh a realizácia analógovej časti pre magnetický merací systém, zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Fiľko, Letecká fakulta
  • 06/TUKE/2020:  Tektonická analýza oblastí Spišskej Magury na základe geologického prieskumu a geodetického zamerania bezkontaktnými meracími systémami, zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľubomír Kseňak, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  • 07/TUKE/2020: Návrh a realizácia meracieho zariadenia pre meranie prvkov technických systémov, zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Coranič, PhD., Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data