Univerzita

Výsledky udelenia výskumného grantu pre mladých 2021

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky udelenia výskumného grantu pre mladých 2021

Správy

Výsledky posúdenia žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2021

Na základe výzvy rektora TUKE na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov a denných doktorandov na TUKE do 30 rokov na rok 2021 bolo na Úsek VVaDŠ v stanovenom termíne doručených 26 žiadostí o grant. Z dôvodu nesplnenia formálnych podmienok bolo 7 žiadostí vylúčených z hodnotenia. Komisia pre vedu a výskum na TUKE zodpovedne posúdila všetky žiadosti o udelenie výskumného grantu TUKE a vybrala nasledujúcich 8 projektov, ktoré budú financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021:

  • 01/TUKE/2021: Štúdium hydratačných procesov a vybraných vlastností cementových kompozitov fyzikálnymi, fyzikálno-chemickými a elektroanalytickými metódami vo väzbe na ich udržateľnosť, zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Róbert Figmig, Stavebná fakulta TUKE
  • 02/TUKE/2021: Komplexný prenos tepla a vody v stavebných konštrukciách historických budov, zodpovedný riešiteľ: Ing. Pavol Jaroš, Stavebná fakulta TUKE
  • 03/TUKE/2021: Výskum tuhnúcich základkových materiálov na báze odpadov pre ťažbu nerastov, zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Konček, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE
  • 04/TUKE/2021: Návrh technického zariadenia pre maloplošnú antibakteriálnu a antivirotickú dekontamináciu povrchov nákladu a batožín v leteckej doprave, zodpovedný riešiteľ: Ing. Branislav Rácek, Letecká fakulta TUKE
  • 05/TUKE/2021: Výskum vplyvu a vlastností javov s pomalou dynamikou fluidných svalov na presnosť ich modelovania, zodpovedná riešiteľka: Ing. Monika Trojanová, PhD., Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove TUKE
  • 06/TUKE/2021: Testovanie inovatívnych technológií - digitalizácia, zodpovedný riešiteľ: Ing. Vladimír Šabík, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
  • 07/TUKE/2021: Výkonový multiport menič s aktívnymi mostíkmi pre použitie v elektrických a hybridných vozidlách, zodpovedný riešiteľ: Ing. Adrián Marcinek, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE
  • 08/TUKE/2021: Zlepšenie parametrov vnútorného prostredia adaptáciou zelenej steny do priestoru učebne, zodpovedná riešiteľka: Ing. Mária Šugareková, Stavebná fakulta TUKE


Zodpovedným riešiteľom úspešných projektov srdečne blahoželáme.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data