Univerzita

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2020

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2020

University Highlights

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020“. Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde denní doktorandi z jednotlivých fakúlt TUKE odprezentovali svoje práce vo forme online prezentácie pred Komisiou pre vedu a výskum TUKE. Prezentácie boli hodnotené po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu kvality prevedenia prezentácie. Komisia vybrala z 18-ich online prezentovaných prác tieto 4 najlepšie:
 

Po vedeckej stránke boli ako najlepšie vyhodnotené:

Mgr. Jana Gamcová - FMMR
téma: Použitie magnetických mikrodrôtov v biologických aplikáciách
školiteľ: doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.

Ing. Róbert Figmig - SvF
téma: Štúdium kapilárno-pórovej štruktúry spojivovej fázy pre návrh udržateľných cementových kompozitov
školiteľka: prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.
 

Z pohľadu prevedenia prezentácie boli ako najlepšie vyhodnotené:

Ing. Ľubomír Kseňák - FBERG
téma: InSAR dáta a výskum zmien krajiny spôsobených vplyvom recentných geologických procesov
školiteľka: doc. Ing. Katarína Pukanská, PhD.

Ing. Renáta Olejárová - EkF
téma: Dátová diagnostika a analýza behaviorálnych vzorov v dodávateľských reťazcoch
školiteľ: doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci. Ocenenia im budú odovzdané za prítomnosti pána rektora Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., a prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva Petráša, DrSc.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data