Univerzita

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2022

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2022

University Highlights

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022“. Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde denní doktorandi z jednotlivých fakúlt TUKE odprezentovali svoje práce pred Komisiou pre vedu a výskum TUKE. Prezentácie boli hodnotené po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu prevedenia prezentácie (poster). Do súťaže sa zapojilo 17 prác z 9 fakúlt TUKE. Z toho 2 práce neboli odprezentované z dôvodu neúčasti doktorandiek na súťaži. Komisia vybrala z 15-ich prezentovaných prác tieto 4 najlepšie:

Po vedeckej stránke boli ako najlepšie vyhodnotené:

Ing. Matej Gazda – FEI
téma: Hlboké konvolučné neurónové siete pre klasifikáciu v medicínskom zobrazovaní
školiteľ: prof. RNDr. Ján Plavka, CSc.

Ing. Matúš Geľatko – FVT
téma: Výskum inovatívnych metód nedeštruktívneho testovania kovových produktov aditívnej výroby
školiteľ: Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD.

Z pohľadu prevedenia prezentácie (poster) boli ako najlepšie vyhodnotené:

Ing. Jana Budajová – SvF
téma: Výskum určujúcich parametrov architektonicko­‑konštrukčného návrhu budov
školiteľka: prof. Ing. Silvia Vilčeková, PhD.

Ing. Jakub Demčák – FVT
téma: Výskum implementácie SMART identifikačných technológií do digitálneho dvojčaťa
školiteľ: doc. Ing. Kamil Židek, PhD.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci. Ocenenia im budú odovzdané za prítomnosti pána rektora Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., a prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva Petráša, DrSc.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data