Univerzita

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2021

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky súťaže o najlepšiu doktorandskú prácu na TUKE 2021

University Highlights

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo „Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2021“. Na Technickej univerzite v Košiciach sa v rámci tohto týždňa uskutočnila súťaž o najlepšiu doktorandskú prácu, kde denní doktorandi z jednotlivých fakúlt TUKE odprezentovali svoje práce vo forme online prezentácie pred Komisiou pre vedu a výskum TUKE. Prezentácie boli hodnotené po obsahovej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu kvality prevedenia prezentácie. Komisia vybrala z 13-ich online prezentovaných prác tieto 4 najlepšie:

Po vedeckej stránke boli ako najlepšie vyhodnotené:

Ing. Dagmara Varcholová – FMMR
téma: Vývoj a výskum nových metal hydridových materiálov
školiteľ: doc. Ing. Karel Saksl, DrSc.

Ing. Viera Maslej Krešňáková – FEI
téma: Metódy hlbokého učenia v analytických úlohách a rozhodovaní
školiteľ: doc. Ing. Peter Butka, PhD.

Z pohľadu prevedenia prezentácie boli ako najlepšie vyhodnotené:

Ing. Pavol Jaroš – SvF
téma: Komplexný prenos tepla a vody v stavebných konštrukciách historických budov
školiteľ: doc. Ing. Marián Vertaľ, PhD.

Mgr. art. Samuel Velebný – FU
téma: Urbánne médium­‑digitálna intervencia. Umenie na rozhraní fyzickej a virtuálnej reality
školiteľ: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a želáme im veľa ďalších úspechov v tvorivej vedeckej práci. Ocenenia im budú odovzdané za prítomnosti pána rektora Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislava Kmeťa, DrSc., a prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva Petráša, DrSc.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data