Univerzita

Výsledky súťaže CENA REKTORA TUKE 2023

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky súťaže CENA REKTORA TUKE 2023

University Highlights

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2023, komisia zložená z externých členov a z členov z TUKE zodpovedne posúdila všetky predložené návrhy na ocenenie a rozhodla o výsledkoch súťaže nasledovne:

1.  Cena rektora „Vedec/Vedkyňa TUKE za rok 2023“
Do tejto kategórie nebol nikto nominovaný.

2. Cena rektora „Vedec/Vedkyňa TUKE do 35 rokov za rok 2023“
Ocenenie získala doc. Ing. Darina Dupláková, PhD., z FVT, za výskumné a publikačné aktivity zamerané na identifikáciu, analýzu a praktickú verifikáciu kvantitatívnych parametrov v priemyselnej ergonómii, v súlade s metódami a technikami digitálnej transformácie.

3. Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecká monografia v technických vedách“ vydaná v roku 2023
Ocenenie získala monografia s názvom: Designing with the Wind: Climate­‑Derived Architecture
Autori: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc., SvF, Ing. arch. Lenka Kabošová, PhD., CRIC TUKE
a Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., SvF
rok vydania: 2023
vydavateľstvo: Springer, ISBN 978-3-031-24440-7

4. Cena rektora za publikačnú činnosť v kategórii „vedecký článok“ publikovaný v roku 2023
Ocenenie získal článok s názvom: Blockchain­‑Based Route Selection With Allocation of Radio and Computing Resources for Connected Autonomous Vehicles
Autori: Ing. Marcel Vološin, PhD., z FEI, a kolektív autorov
rok vydania: 2023
časopis: IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, impakt faktor IF=8.5

Víťazom súťaže srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov nielen vo vedeckej oblasti. Ocenenia im budú odovzdané za prítomnosti pána rektora prof. Ing. Petra Mésároša, PhD., a pána prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Ing. Iva Petráša, DrSc.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data