Univerzita

Výsledky posúdenia žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2022

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výsledky posúdenia žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov TUKE na rok 2022

University Highlights

Na základe výzvy rektora TUKE na predkladanie žiadostí o udelenie výskumného grantu pre mladých vedeckých pracovníkov a denných doktorandov na TUKE do 30 rokov na rok 2022 bolo na Úsek VVaDŠ v stanovenom termíne doručených 28 žiadostí o grant. Komisia pre vedu a výskum na TUKE zodpovedne posúdila všetky žiadosti o udelenie výskumného grantu TUKE a vybrala nasledujúcich 7 projektov, ktoré budú financované v tejto výzve na obdobie riešenia projektu od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022:

01/TUKE/2022: Vysokoentropické zliatiny na uskladnenie vodíka, zodpovedná riešiteľka: Ing. Dagmara Varcholová, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

02/TUKE/2022: UAV Carbon Cub – lietajúca platforma pre výskum a vývoj inteligentnej avioniky, zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimon Karaffa, Letecká fakulta TUKE

03/TUKE/2022: Výskum a implementácia nízkotlakového vodíkového uskladňovacieho systému do trojstopového vozidla, zodpovedný riešiteľ: Ing. Lukáš Tóth, Strojnícka fakulta TUKE

04/TUKE/2022: Redox vlastnosti kovových nanoobjektov a vplyv ich veľkosti na ich elektrochemickú odozvu v simulovaných biomedicínskych prostrediach, zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Slovenský, PhD., Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

05/TUKE/2022: Fyzikálne zdôvodnenie tvorby prvkov parazitickej architektúry „Čo ak by sa architektúra bola schopná navrhnúť, rásť a vyvíjať sama?“, zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomáš Baroš, Stavebná fakulta TUKE

06/TUKE/2022:  Vývoj biodegradovateľných zinkových zliatin pre biomedicínske aplikácie, zodpovedná riešiteľka: Ing. Wanda Miženková, Strojnícka fakulta TUKE

07/TUKE/2022: AAIE – Akcelerácia umelej inteligencie na hrane siete, zodpovedný riešiteľ: Ing. Alexander Brecko, Fakulta elektrotechniky a informatiky TUKE


Zodpovedným riešiteľom úspešných projektov srdečne blahoželáme.

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data