Univerzita

Výnimočný vysokoškolský pedagóg je z TUKE

Display portlet menu
Späť na oznamy

Výnimočný vysokoškolský pedagóg je z TUKE

University Highlights

Ocenenie excelentných vedcov ESET ScienceAward má nových laureátov. V sobotu 16. októbra 2021 si v budove Slovenskej filharmónie počas slávnostného večera v prítomnosti prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedu vlády SR Eduarda Hegera prevzali ocenenia tri osobnosti slovenskej vedy.

Výnimočnou osobnosťou slovenskej vedy za rok 2021 sa stal Ján Dusza, výnimočným mladým vedcom do 35 rokov Ladislav Valkovič a výnimočným vysokoškolským pedagógom Jozef Zajac.

Laureáti ocenenia ESET ScienceAward

Výnimočný vysokoškolský pedagóg – Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. pôsobí ako dekan Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa téme progresívnych výrobných technológií ako laser, vodný prúd, plazma či vysokorýchlostné obrábanie. V priemysle sa využívajú už niekoľko desaťročí, no najlepšie roky majú podľa Zajaca ešte pred sebou. 

Z pohľadu univerzitného pedagóga zdôrazňuje význam prepojenia vysokoškolského štúdia s praxou. Jeho fakulta dosahuje až 99-percentú úspešnosť zamestnania absolventov do troch mesiacov od skončenia štúdia, pričom 70 až 80 percent z nich aj ostáva pracovať na Slovensku.

„Nevnímam to ako ocenenie len pre mňa, ale aj pre všetkých učiteľov základných, stredných aj vysokých škôl, ktorí sa museli vyrovnávať s výzvami tejto pandemickej doby,“ povedal.

Blahoželáme!

Jozef Zajac

Viac informácií o Jozefovi Zajacovi nájdete v jeho profile na stránke ESET ScienceAward.

Ocenenia ESET ScienceAward už po tretí rok zložili poctu špičkovým vedcom a vedkyniam, ktorí sú zosobnením excelentnej vedy na Slovensku aj v medzinárodnom meradle a ich vedecká práca a výsledky sú prínosom pre rôzne sféry života spoločnosti.

Laureáti všetkých troch kategórií sú vyberaní na základe náročných kritérií, medzi ktoré patria aj aktuálne vedecko-výskumné výsledky a publikácie, merateľné scientometrické údaje, ale aj komunikácia a popularizácia, spolupráca s inými vedeckými odbormi, ohlas blízkych spolupracovníkov či študentov a mnohé ďalšie.

Predseda medzinárodnej komisie a laureát Nobelovej ceny Kip Thorne ocenil svetovú úroveň slovenských vedcov. „Výber laureátov bol aj tento rok nesmierne náročný, keďže všetci finalisti sú vo svojich oblastiach excelentní. Potvrdzuje sa tak, že veda na Slovensku má medzinárodnú kvalitu. Veľké vedecké projekty však vyžadujú nielen excelentnú vedu, ale aj podporu štátnych a súkromných inštitúcií,“ skonštatoval.

Účastníci ESET ScienceAward

Zdroj: https://www.esetscienceaward.sk/

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data