Univerzita

Východoslovenský Vesmírny Klaster

Display portlet menu
Späť na oznamy

Východoslovenský Vesmírny Klaster

Správy

Východoslovenský Vesmírny Klaster

Technická univerzita v Košiciach je súčasťou novovytvoreného Východoslovenského vesmírneho klastra. Dňa 18.9.2023 na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) v priestoroch UVP TECHNICOM podpísal pán rektor prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., memorandum o vytvorení Východoslovenského vesmírneho klastra.

Cieľom vytvoreného klastra je efektívne prepájať zainteresované subjekty vykonávajúce výskumno­‑vývojové, komerčné či propagačné aktivity v oblasti kozmických technológií a vytvárať podporný ekosystém pre vznik nových inovatívnych start­‑upov, prinášajúcich nové produkty a služby využívajúce vesmírne technológie.

„Zapojenie študentov TUKE, ako aj študentov UPJŠ je možné vnímať cez prepojenie priamo s výučbou cez rôzne stáže v partnerských inštitúciách, cez zadávanie výskumných tém a zadávanie výskumných projektov práve už v tejto fáze ich štúdia. Budujeme si tak skvelý potenciál pre budovanie talentov na východe Slovenska a nielen pre rozvoj regiónu, ale aj pre rozvoj sveta priamo v oblasti výskumu vesmíru,“ povedal rektor TUKE Peter Mésároš.

Východoslovenský vesmírny klaster, ktorý bude sídliť v UVP TECHNICOM spojí odborníkov z akademickej, výskumnej a komerčnej sféry. Memorandom okrem TUKE podpísali predstavitelia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ), Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) a Deutche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK).

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data