Univerzita

Späť na oznamy

Valné zhromaždenie CNIC

Správy

Dňa 1.6.2022 sa uskutočnila v historickej aule Rektorátu UPJŠ v Košiciach schôdza valného zhromaždenia združenia Košického klastra nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Na valnom zhromaždení, ktorému predsedal Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor TUKE, sa zúčastnili zástupcovia partnerov CNIC – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, mesto Košice, Košický samosprávny kraj, Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura.

Počas diskusie rezonovala, predovšetkým, téma inštalácie superpočítača postaveného na originálnej technológii spoločnosti Tachyum v Košiciach, ktorý by bol zakotvený do zmysluplného ekosystému CNIC. Tým by sa výrazne urýchlil rozvoj nového priemyslu prostredníctvom spoločných aktivít CNIC, spoločnosti Tachyum a ostatných priemyselných partnerov, čo by viedlo k významnému nárastu úrovne konkurencieschopnosti východoslovenského regiónu.
Za osem mesiacov fungovania konzorcia CNIC sme dokázali naštartovať všetky dôležité procesy tak, aby rok 2022 znamenal reálne spustenie prevádzky CNIC vo všetkých plánovaných oblastiach jeho aktivít,“ uviedol po schôdzi valného zhromaždenia CNIC predseda predstavenstva, prof. Pavol Miškovský.

Viac informácií nájdete na odkaze: https://cnic.sk/novinky/valne-zhromazdenie-cnic/

Valné zhromaždenie CNIC

Valné zhromaždenie CNIC

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data